Stepnickie Noce Teatralne

Naszym zamysłem jako organizatorów Stepnickich Nocy Teatralnych jest spotykanie ze sobą ludzi, o różnych rodzajach doświadczeń i różnych sposobach myślenia o Teatrze. Zależy nam szczególnie na promowaniu teatru alternatywnego. Chcielibyśmy, aby Stepnickie Noce Teatralne nie były zwykłym przeglądem teatralnym, ale były miejscem wymiany doświadczeń i poglądów. Zależy nam także, aby pokazać stepnickiej publiczności jak człowiek za pomocą teatru rozmawia z drugim i przekazuje to co ma w środku najważniejszego.

I Stepnicka Noc Teatralna
II Stepnicka Noc Teatralna

Warsztaty Stacjonarne

Odbywają się co tydzień w piątek w sali teatralnej GOK-u w dwu grupach:

do 15.00 do 17.00 grupa młodsza czyli uczniowie podstawówki - nasza nadzieja na przyszłość od 17.00 do 20.00 grupa starsza czyli właściwie teatr W Krzywym Zwierciadle.

To właśnie wtedy powstają i są dopracowywane do perfekcji nasze spektakle. Jest to czas pracy umysłowej nad scenariuszem ale także pracy fizycznej nad naszą kondycją i plastycznością ciała. Mamy wtedy również czas na rozmowę o naszej codzienności, która często inspiruje do działania i jest wykorzystywana w pracy nad spektaklami. Są to zajęcia rozwijające nas intelektualnie, duchowo i ruchowo. Pozwalają zapomnieć o problemach i wejść w magiczny świat teatru, w którym może się zdarzyć wszystko. To jest właśnie to co nas przyciąga i nie pozwala zapomnieć o sztuce.

Letnie Akademie Teatralne

To nasza wakacyjna tradycja. Wspólnie z młodzieżą z okolicy przez dwa tygodnie zapominamy o œwicie i oddajemy się teatrowi. Nasz wysiłek kończy się spektaklem plenerowym, cieszącym się zawsze ogromnym zainteresowaniem publicznośœci.

I Letnia Akademia Teatralna
II Letnia Akademia Teatralna
III Letnia Akademia Teatralna
IV Letnia Akademia Teatralna
V Letnia Akademia Teatralna
VI Letnia Akademia Teatralna
VII Letnia Akademia Teatralna
VIII Letnia Akademia Teatralna
IX Letnia Akademia Teatralna

Arteterapia

Terapia poprzez sztukę jest elementem procesu terapeutycznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie, którzy chcą wyrazić swoją postawę wobec tego, co ich otacza i co przeżywają. Spektakl "HAMLET W KAPTURZE" jest wynikiem warsztatów teatralnych, które odbywały się podczas roku szkolnego na terenie ośrodka. Do przedstawienia przygotowywali się od czterech miesięcy, po to by tym dziełem zakończyć trudny, ale twórczy proces zmian dzięki arteterapii.

"HAMLET W KAPTURZE"

O spektaklu:
Opowiadają oni o swoich losach w ośrodku, każdy z chłopaków jest tytułowym Hamletem, łączą ich wspólne problemy i codzienne zmagania z rzeczywistością, ich głównym dylematem jest "BYĆ ALBO NIE BYĆ..." w ośrodku. Być w ośrodku - to dla chłopaków podjąć wysiłek i zmierzyć się ze zmianami jakie wymusza na nich bycie w ośrodku. To często poznanie nowych wartości i zasad, i odkrywanie, że mogą one pomagać w życiu i sprawiać, że jest ono przyjemnością. Trud jaki muszą podjąć by przetrwać jest dla nich zupełnie czymś nowym. Nie być w ośrodku - to uciec, do starego życia, do dawnego , trudnego, ale dobrze znanego sposobu przetrwania. Żyć według zasad ulicy. Spojrzenie chłopaków na świat może być dla nas zaskakujące. Zderza się bowiem z naszym dotychczas oczywistym przekonaniem , o słuszności zasad według, których organizujemy swoje życie. Dystans i wątpliwości prezentowane przez chłopaków, stawiają nas w zaskakująco twórczym dylemacie, czy nadal wierzymy w nieomylność prawości i honoru, ale przede wszystkim czy faktycznie kierujemy się tymi zasadami? Ci, którzy znaleźli się w ośrodku przez problemy ze szkołą, rodzicami, często również z prawem, alkoholem i narkotykami, mogą własną kreatywnością poprowadzić widza w miejsca zaskakujące i ciekawe.